Asil

Home / Asil

Preguntes sobre Asil LGBTI+

La necessitat de protecció internacional sorgeix quan una persona es troba fora del seu propi país i no pot tornar a ell perquè estaria en perill, i el seu país no pot o no vol protegir-la.

No podràs ser retornat ni expulsat i podràs romandre a Espanya mentre que es resol la teva sol·licitud. A més, podràs: • Accedir a informació sobre els teus drets i obligacions en una llengua que puguis entendre; estaràs autoritzat a residir i treballar de manera permanent; • Se t’atorgaran documents d’identitat i viatge, podràs accedir als serveis públics d’ocupació i diverses prestacions públiques i socials (educació, assistència sanitària, habitatge, seguretat social, etc.); • Tindràs dret a la lliure circulació; • Podràs accedir a programes que facilitin la teva integració o en el seu cas, el teu retorn voluntari i tindràs dret a la reunificació familiar.

Per a COMPLIR amb la definició de “Refugiat emparat per la Convenció,” vostè haurà de demostrar que compleix amb tots els sis aspectes següents:

  • Si retorn al meu país, hi ha una alta possibilitat de ser perseguit.
  • Aquesta persecució està basada en la meva orientació sexual, Identitat de gènere, i/o la meva raça, religió, nacionalitat, tendència política, altres aspectes que m’identifiquin com a part d’un grup social determinat (VIH, ètnia, etc.).
  • Tinc temor fundat a tornar al meu país.
  • Tinc raons per a associar la meva por a la situació que té el meu país
  • El meu govern no pot protegir-me (policia, tribunals, etc.).
  • No puc viure fora de perill en cap altra part del país o no és raonable per a mi – donada la meva identitat – mudar-me a una altra part del país.

• Si, arribes a Espanya i no et permeten entrar en territori espanyol, pots demanar-la en el lloc fronterer.

• Si ja estàs a Espanya:

– En l’Oficina d’Asil i Refugi (OAR).

– En Oficina d’Estrangers.

– En Comissaries de Policia autoritzades.

– En Centres d’Internament d’Estrangers.

– En Centres de reclusió (Presons).

A Barcelona, l’Oficina d’Asil i Refugi (OAR) està situada en el passeig de Sant Joan, 189. Metre L4 Joanic (línia groga). Però s’ha de sol·licitar cita prèvia per internet en l’adreça: https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html

• Si es troba dins del territori espanyol en el termini d’UN MES des de l’entrada a Espanya o des que es produeixin els esdeveniments en què es justifiqui la sol·licitud. Encara que tinguis més d’un mes i necessites sol·licitar asil, contacta amb nosaltres.

La possibilitat de sol·licitar protecció internacional en les Ambaixades o Consolats Espanyols, en aquells casos en els quals el sol·licitant estigués fora d’Espanya i sempre que es trobés en un país diferent al de la seva nacionalitat, ha estat modificada en la nova Llei. En el seu article 38 s’estableix que, en aquells casos en els quals una persona que no sigui nacional del país en el qual es trobi es dirigeixi a les autoritats de la Representació diplomàtica espanyola al·legant un perill per a la seva integritat física, els Ambaixadors respectius podran promoure el seu trasllat a Espanya per a permetre la presentació de la seva sol·licitud conforme al procediment previst.

El primer pas és demanar cita prèvia (per internet) en l’oficina d’asil i refugi (*OAR) de Barcelona per a realitzar una entrevista individual. En l’entrevista et preguntaran bàsicament sobre la teva identitat, el trajecte que has seguit fins a arribar a Espanya i els motius de la teva persecució. Pots escriure una història de persecució. Per a poder ajudar-te, és important saber què ha passat. Pots aportar documents de prova durant l’entrevista o al llarg de tot el procés.

La *OAR decidirà en un termini d’un mes si la sol·licitud s’admet a tràmit. En el cas que hagis presentat la sol·licitud en un lloc fronterer, les autoritats tenen quatre dies per a decidir-lo.

Si et registres a Espanya no podràs fer-ho en un altre país.

Tot el procés té un caràcter confidencial i les persones que parlin amb tu (funcionaris, policies, intèrprets, advocats) estan obligades a mantenir el secret de tot el que diguis.

Només s’informa de la sol·licitud a l’Alt Comissionat de Nacions Unides sobre els Refugiats (ACNUR). No s’informarà mai el Govern del teu país d’origen o de procedència que has demanat protecció internacional a Espanya. Tampoc pots ser retornat al teu país d’origen o procedència fins que s’adopti una decisió sobre el teu cas.

Sí. Els sol·licitants d’asil tenen dret a assistència jurídica gratuïta i a intèrpret.

Tant el SAIER com el Servei de Tramitació de Justícia Gratuïta (SERTRA), del Col·legi d’Advocats de Barcelona, poden proporcionar-te assistència durant l’entrevista en l’oficina d’asil i refugi (OAR). També altres entitats, com ACCEM i la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR).

Ser sol·licitant d’asil et dóna dret a romandre a Espanya mentre es resol la sol·licitud i a la suspensió de qualsevol procés de devolució i expulsió que pogués afectar-te, a rebre assistència jurídica (necessites sol·licitar-la en alguna organització) i sanitària, a rebre prestacions socials específiques (s’ha de sol·licitar i sol trigar diversos mesos) i a ser documentat com a sol·licitant de protecció internacional.

El primer document que tindràs és l’anomenada diligència d’entrevista, que certifica que ja tens cita amb la OAR per a iniciar el procés de sol·licitud d’asil.

Una vegada que hagis realitzat l’entrevista en la OAR, tindràs un document blanc amb les teves dades personals i la teva fotografia que certifica que tens dret a romandre a Espanya mentre es determina si la sol·licitud d’asil ha d’estudiar-se aquí. Una vegada que la sol·licitud s’hagi admès a tràmit, aquest document tindrà una validis extra de 6 mesos. Passat aquest període de 6 mesos, tindràs autorització per a treballar a Espanya, que hauràs de renovar cada 6 mesos, fins que et donin una resolució.

El Govern espanyol és l’única autoritat competent en matèria d’asil i refugi. Ho decidirà el Ministre de l’Interior espanyol, a proposta de la Comissió Interministerial d’Asil i Refugi (CIAR).

Una vegada admesa a tràmit la sol·licitud, hauria de pronunciar-se en un període màxim de sis mesos. No obstant això, el procés sol durar més. Si es retarda, han d’informar-te sobre el motiu de la demora (però sol donar resposta entre 6 mesos i 5 anys). Recorda que tens dret a consultar el teu expedient ja aportar documentació extra a ell.

Pots recórrer la denegació de la teva sol·licitud d’asil davant un tribunal amb el suport d’un advocat (pots demanar un per justícia gratuïta).

La protecció internacional cessa quan així ho sol·licitis, si t’has acollit de nou voluntàriament a la protecció del país de la seva nacionalitat, has recobrat la teva nacionalitat o adquirit una nova i has abandonat el territori espanyol o has fixat la teva residència en un altre país, ja que es considera que renúncies a la teva sol·licitud. També cessarà en el cas que les circumstàncies del teu país de nacionalitat hagin canviat i no puguis negar-te a la protecció del mateix (o en el qual residissis en el cas de ser apàtrida).

No obstant això, el cessament no impedeix la continuació de residència a Espanya, ja que es té en compte el període que hagis residit legalment a Espanya per a poder accedir a una altra mena de permís de residència.

Necessites cita prèvia que sigui amb data posterior a la de venciment de la teva targeta:

https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html

This function has been disabled for Acathi.org.

error: Content is protected !!
Skip to content