PRESONS

Suport de voluntariat a persones Trans* dels centres penitenciaris de l’àrea de Barcelona

L’objectiu principal d’ACATHI en aquest projecte és oferir suport a través de persones voluntàries Trans* a persones Trans* internes als centres penitenciaris de la província de Barcelona, mitjançant visites periòdiques als centres acordades sota demanda de les persones internes. D’aquesta manera es genera un espai d’escolta activa on es recullen necessitats, aspiracions, dubtes i problemàtiques en relació a la seva identitat/expressió de gènere no normativa i oferint referents i models positius que ajudin a combatre prejudicis i estigmes en relació a les persones Trans*.

Altres objectius són:

  • Donar informació als professionals dels centres penitenciaris sobre la realitat de les persones Trans* (conceptes, legislació, recursos…).
  • Promoure activitats (tallers, biblioteca vivents, …) que afavoreixin el reconeixement i inclusió de la diversitat sexual i de gènere amb el propòsit de prevenir i alleujar la discriminació que es poden donar dins de l’àmbit penitenciari per aquests motius.