INTERNACIONALS

Una de las prioritats d’ACATHI és compartir els nostres coneixements i la nostra experiència així com aprendre d’altres ONGs i institucions: creiem que participar en fòrums i conferències sobre temàtiques de refugi, migració, LGTBI a nivell internacional representa una important ocasió per aprendre i millorar-nos per oferir uns serveis i dirigir uns projectes cada dia més eficaços.

ACATHI, com a membre de la xarxa Asil.cat, ha viatjat a alguns països europeus (Alemanya, Holanda, Grècia…) per conèixer com es treballa el tema refugi i amb una mirada especial a la interseccionalitat: LGTBI i refugi. a aquest últim concepte li prestem especial atenció.

Anualment, participem en la conferència d’ILGA Europe (Associació europea de Lesbianes, Gays, Bisexuals, Trans i Intersex), de la que ACATHI també n’és membre. Aquesta plataforma ha permès poder donar veu a un sector del col·lectiu LGTBI que no sempre es té en compte, com és el cas de les persones refugiades per identitat sexual o de gènere. A més, ha permès conèixer la realitat d’altres països.

També participem a la Platform for Intercultural Europe que entre d’altres accions pretén influir en polítiques de la Unió Europea en matèria de diversitat cultural.

Puntualment, l’associació pren part en actes internacionals. Un exemple en va ser la jornada organitzada el 2016 per ACNUR on es llançava una campanya a favor de les persones refugiades.