A EMPRESES

A ACATHI entenem la diversitat com a potencial i riquesa. Malgrat les dificultats d’accés al mercat laboral, creiem que podem oferir un suport de qualitat al teixit empresarial posant en contacte futurs treballadors/es amb les empreses oferents de feina.

ACATHI s’ofereix per a la selecció de personal i seguiment de les persones contractades. D’aquesta manera les empreses fan visible el seu compromís i responsabilitat a l’hora que generen noves oportunitats per a persones que viuen algun tipus de discriminació. Aquest servei, gratuït, s’adapta a les necessitats de l’empresa i pot tenir diversos formats, ja siguin convenis de col·laboració o acords puntuals.

Gràcies a aquests acords, donem suport en el procés d’entrada al mercat laboral a persones que han sol·licitat refugi per haver estat víctimes de violència, perseguides, amenaçades o discriminades per la seva orientació sexual i/o expressió de gènere. Així com persones trans*, joves amb manca de suport familiar…