DRETS

DRETS HUMANS


REFUGI I ASIL

Consulta el funcionament i coneix els tràmits relatius a la sol·licitud de refugi i asil.


LGBTIQ+

  • Llei contra la LGTBIfòbia

El 10 d’octubre del 2014 es va aprovar al Parlament de Catalunya la Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Aquesta llei recull algunes de les demandes del col·lectiu LGTBI pel que fa a protecció, drets i no-discriminació. Tenim drets, coneguem-los i defensem-los!

Si has patit una agressió LGBTI-fòbica pots presentar una denúncia a l’empara d’aquesta llei. Des de l’Observatori contra l’Homofòbia t’expliquen com fer-ho: http://observatori-contra-homofobia.blogspot.com.es/p/guia-antidiscriminatoria.html

  • Matrimoni entre persones del mateix sexe

Des del 2005, a l’Estat espanyol, està reconegut el dret al matrimoni entre persones del mateix sexe. Pots consultar la llei que així ho dictamina al següent enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2005/07/02/pdfs/A23632-23634.pdf

  • Canvi menció del sexe

Al’Estat espanyol es reconeix el dret a canviar la menció de sexe si la persona ho desitja. Pots consultar el text que així ho afirma al següent enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11251-11253.pdf


DONES