ASSESSORIES ESPECIALITZADES

Assessoria jurídica

El fet migratori i la diversitat sexual sovint necessiten estar en contacte amb professionals de l’àmbit jurídic per donar resposta a les múltiples situacions que han de fer front.

Des d’ACATHi posem a disposició de les persones usuàries informació relativa a la llei estrangeria, l’accés al matrimoni homosexual i altres tipus de consultes relacionades amb la discriminació de la diversitat. Treballem de forma coordinada amb l’equip d’advocades i advocats de la Coordinadora Gay Lesbiana per oferir una primera visita del servei d’assessorament jurídic gratuït.

Les consultes es poden fer de forma presencial, concertant una cita prèvia al formulari de contacte o al telèfon +34 931 93 13 53, o a través de correu electrònic (acathi@acathi.org), per a aquelles persones que volen viatjar o migrar a l’Estat espanyol o Catalunya i tenen dubtes pel que fa a aspectes jurídics d’estrangeria.

Assessoria psicològica

L’atenció de les dificultats i problemes que afecten a nivell emocional a persones en procés migratori, lesbianes, gays, trans* o bisexuals, així como aquelles persones que sol·liciten asil o han viscut algun tipus de persecució, és un dels objectius del servei d’assessorament psicològic.

Aquest servei ofereix una cura i dedicació confidencials per part de professionals que de manera individual orienten la persona en la cerca d’una solució adequada del cas.

Els temes a abordar són molts i diversos: problemes relacionats amb la situació legal que viu la persona en temes d’estrangeria, les relacions familiars, temes de salut (VIH/Sida, hepatitis…), orientació sexual, identitat de gènere, solitud, depressió, ansietat, tristesa…